QUADUR jest czterofazowym kompozytem, do którego można dodać modyfikator lub zmieniać bazowe składniki, w zależności od tego jakie chce się osiągnąć właściwości fizyczne i chemiczne produktów wykonanych z QUADUR. Zależnie od rodzaju składników można otrzymać materiał lekki lub ciężki, elastyczny lub twardy. Składniki są dobierane do konkretnych projektów.

Schemat obrazujący etapy pełnego procesu wdrożeniowego w technologii QUADUR: